Tag archieven: De Vooleesexpress

Apeldoorn Direct: blog van Jolanda: De Voorleesexpress

Blog geschreven voor Apeldoorn Direct

De Voorleesexpress, een initiatief van SodaProducties richt zich op het verminderen van laaggeletterdheid in Nederland. Dit doen ze o.a. door de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en het verrijken van de taalomgeving thuis.
In het kort werkt het als volgt: een voorlezer komt gedurende 20 weken, 1 x in de week een uur lang bij een gezin voorlezen. Het voorleesritueel wordt geïntroduceerd en de ouders krijgen handvatten om het voorlezen over te nemen en op andere manieren de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
Vorig jaar heb ik zelf ervaren hoe leuk het is om als voorlezer aan de slag te gaan. In die twintig weken hebben we ontzettend veel plezier beleefd en voelde ik mij iedere week meer dan welkom. Een ervaring die ik niet snel zal vergeten.
Momenteel ben ik op vrijwillige basis als coördinator bezig en ben ik aanspreekpunt voor 3 voorlezers en hun gezinnen. Trots ben ik op “mijn” voorlezers, die voortvarend en enthousiast aan het werk zijn gegaan met hun gezinnen die, zo bleek al snel, allemaal een andere aanpak nodig hebben.
Wat is het leuk als je ziet dat er vanaf het eerste moment een klik is tussen de voorlezer en het gezin en dat er, nu we op de helft zitten, al resultaten geboekt worden. Missie geslaagd en de 20 weken zijn nog niet eens voorbij!
Apeldoorn kent sinds 2009 een Voorleesexpress, deze is destijds ondergebracht bij Vluchtelingen Werk Oost Nederland. Maar, een trein rijdt niet uit zichzelf, dus ook De Voorleesexpress niet. Contacten moesten worden gelegd met scholen, de gemeente Apeldoorn en andere maatschappelijk gerichte instanties, om op die manier samen zoveel mogelijk gezinnen te kunnen informeren over de mogelijkheden.
Met alleen het werven van gezinnen ben je er natuurlijk niet, vrijwilligers waren nodig en het liefst vrijwilligers die voor langere tijd beschikbaar bleven en zo voor continuïteit zouden zorgden. Oftewel, een heel netwerk moest worden opgebouwd én onderhouden en dat kost inspanning en tijd.
Zeven seizoenen later, dreigt het doek te vallen voor de Voorleesexpress in Apeldoorn. Gezinnen die zich nu aanmelden, krijgen helaas te horen dat De Voorleesexpress in “remise” is. De gemeente Apeldoorn moet bezuinigen en draait de kraan dicht. Zonder deze financiële injectie is het voor VWON onmogelijk om als franchisenemer door te gaan met De Voorleesexpress.  Het is dus wachten op een partij die vindt dat dit niet mag gebeuren in Apeldoorn en het stokje wil overnemen.
Vandaar mijn blog. Bij deze mag je mij vast noteren als vrijwilliger, want wat zou het toch jammer zijn als De Voorleesexpress niet meer door Apeldoorn rijdt, in een tijd waarin laaggeletterdheid nog steeds toeneemt.